Jelaskan dasar hukum atas hak atas kekayaan intelektual

Jelaskan dasar hukum atas hak atas kekayaan intelektual

Jawaban

Jawaban yang benar adalah HKI atau Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Berikut pembahasannya:

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh kekayaan intelektual contohnya adalah hak cipta, hak cipta diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Jadi, Jawaban yang benar adalah HKI atau Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

 

Pertanyaan Serupa :

Sebutkan nilai-nilai Pancasila !

Jawaban

Jawaban yang benar adalah Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuaan, kerakyatan, dan nilai keadailan.

Berikut Pembahasannya :

Pancasila memiliki nilai yang terkandung didalamnya, berikut nilai yang terkandung pada setiap sila:

1. Sila pertama mengandung nilai Ketuhanan.
2. Sila kedua mengandung nilai Kemanusiaan.
3. Sila ketiga mengandung nilai Persatuan.
4. Sila keempat mengandung nilai Kerakyatan.
4. Sila kelima mengandung nilai Keadilan.

Jadi, Jawaban yang benar adalah Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuaan, kerakyatan, dan nilai keadailan.

 

Pertanyaan Lain :

Leave a Comment