Upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam diri kita

Upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam diri kita?

Jawaban

Jawaban yang tepat adalah menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat.

Yuk disimak penjelasannya.

Semangat kebangsaan adalah semangat dalam menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Komitmen kebangsaan adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia.

Upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam diri kita:

– Menanamkan sikap cinta tanah air.
– Menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara.
– Memakai dan mencintai produk hasil dalam negeri.
– Mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Jadi, upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam diri kita adalah menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat.

 

Pertanyaan Lain :

Leave a Comment