Pertempuran antara pasukan Kediri dan rakyat Tumapel yang dipimpin arah disebabkan oleh

Pertempuran antara pasukan Kediri dan rakyat Tumapel yang dipimpin arah disebabkan oleh…

Jawaban

Jawaban yang benar adalah ‘pertempuran antara Ken Arok dan Kertajaya disebabkan oleh pertentangan antara para brahmana dan Kertajaya.’

Soal menanyakan penyebab pertempuran antara pasukann Kediri dan rakyat Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok.

Jawabannya dapat ditemukan dengan penjelasan berikut:

Kalimat soal terdapat salah penulisan ya kak, yang benar pertempuran pasukan Kediri dan rakyat Tumapel pada saat itu dipimpin oleh Ken Arok.

Kertajaya adalah salah satu raja dari Kerajaan Kediri yang berkuasa dari tahun 1194-1222 sedangkan Ken Arok ialah seorang pengawal akuwu yang naik menjadi akuwu Tumapel. Tumapel merupakan wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri (negara vassal).

Perang Ganter merupakan pertempuran yang melibatkan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Kertajaya dengan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok yang meletus pada tahun 1222 M. Perang tersebut disebabkan oleh pertentangan yang terjadi antara para brahmana dengan Raja Kertajaya.

Pertentangan antara para brahmana atau pemuka agama dilatarbelakangi oleh sikap sombong serta tindakan melanggar adat yang dilakukan oleh Kertajaya. Para brahmana selanjutnya mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di daerah Tumapel.

Akhirnya meletus pertempuran antara pasukan Kediri dengan Tumapel di Desa Ganter. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Ken Arok, lalu ia berhasil mendirikan kekuasaan baru yaitu Kerajaan Singosari.

Dengan demikian jawaban yang benar adalah ‘pertempuran antara Ken Arok dan Kertajaya disebabkan oleh pertentangan antara para brahmana dan Kertajaya.’

 

Pertanyaan lain

Leave a Comment